Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser, herunder behandling af personoplysninger

1. Om konkurrencen og arrangører

Konkurrencen arrangeres og udbydes af:

Drewsens A/S

Torvet 2A
8600 Silkeborg
CVR-nr. 29784655
Email: jkh@drewsens.com
Telefon: 60199838

 

Du kan kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger både på e-mail eller per telefon inden for vores åbningstider som er mandag-torsdag kl. 8.00 - 16.00.

Drewsens A/S (herefter ”Drewsens”, "vi", "os" eller "vores") er dataansvarlig for behandlingen af de oplysninger, du afgiver ved din tilmelding til konkurrencen.

 

2. Hvem kan deltage?

Konkurrencen er åben for alle personer over 18 år, som tilmelder sig.

Personer ansat hos Drewsens, kan ikke deltage i konkurrencen. 

Betingelserne for at deltage i konkurrencen herudover er angivet under punkt 3 og 4 nedenfor.

Drewsens forbeholder sig retten til at kontrollere at en deltager opfylder konkurrencebetingelserne.

 

3. Hvordan deltager man?

Du deltager ved at oplyse din e-mail og dit telefonnummer, samtykke til at tilmelde dig vores nyhedsservice samt acceptere disse vilkår og vores vilkår for markedsføring.

 

4. Vilkår

For at deltage i konkurrencen, skal du oplyse din e-mail og dit telefonnummer samt samtykke til at modtage markedsføringsmateriale på e-mail og på SMS fra Drewsens A/S og vores koncernselskaber.  

 

Du kan finde vores vilkår for markedsføring her.

 

5. Præmier og præmieudtrækning

Oplysninger om konkurrencens varighed, præmien/præmierne og udvælgelsesprocessen er angivet ved selve tilmeldingen af konkurrencen. Såfremt du har spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.  

Præmien/præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andet.

Vinderen/vinderne af konkurrencen udtrækkes tilfældigt. Du deltager i konkurrencen med ét lod, når du har tilmeldt dig konkurrencen. Din samlede vinderchance afhænger dermed af dit antal lodder i konkurrencen samt antal lodder alle øvrige deltagere i konkurrencen har opnået.

 

Vinderne udtrækkes og bliver kontaktet direkte på den afgivne e-mail og/eller telefonnummer umiddelbart efter præmieudtrækningen. Udtrækningen er ikke offentlig tilgængelig.

Vindernes navn eller andre personoplysninger vil ikke blive offentliggjort uden dit samtykke.

 

Præmien/præmierne kan sendes ud til vinderen/vinderne kort tid efter udtrækning af vinderen/vinderne. Præmien/præmierne kan også afhentes af vinderen/vinderne efter nærmere aftale med os.

 

Der udtrækkes ikke en alternativ vinder i det tilfælde, hvor det ikke har været muligt at overrække præmien/præmierne til vinderen/vinderne, eksempelvis pga. vinderne ikke har oplyst sin adresse eller afhentet præmien.

 

6. Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger ved enten at kontakte os, herunder f.eks. ved at sende en e-mail til os, hvori du angiver dine ændringsønsker.

 

7. Du kan til enhver tid framelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig vores nyhedsservice. Hvordan du gør dette, kan du læse mere om i Drewsens vilkår for markedsføring.

 

Ved afmelding af vores nyhedsservice, bliver du samtidig afmeldt eventuelle konkurrencer, som du deltager i.

 

8. Behandling af personoplysninger i forbindelse med konkurrencen

Når du deltager i konkurrencer udstedt af Drewsen, behandler vi personoplysninger om navn, e-mail, dit telefonnummer og evt. din besvarelse til den pågældende konkurrence.

 

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på administration af konkurrencer, udtrækning af vindere mv.

 

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at afvikle konkurrencen og rette henvendelse til vinderen efter databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f).

 

Drewsens opbevarer oplysninger om dig i 5 år, når du udtrækkes som vinder i konkurrencen. Udtrækkes du ikke som vinder, slettes din e-mail og dit telefonnummer umiddelbart efter vinderen er udtrukket. Du skal være opmærksom på, at hvis vi har din e-mail og/eller dit telefonnummer i anden henseende f.eks. i forbindelse med vores nyhedsservice, så omfatter sletning ikke din e-mail og dit telefonnummer generelt set, men alene i forhold til din afgivelse af oplysningen for at deltage i konkurrencen.

 

Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din evt. modtagelse af personaliseret markedsføring i Drewsens vilkår for markedsføring.

 

9. Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de databeskyttelsesretlige regler.

 

10. Deling af dine personoplysninger med andre

De oplysninger vi modtager om dig, videregiver vi som udgangspunkt ikke til andre end vores koncernselskaber. Videregivelsen sker efter aftale med dig i den forbindelse, at du f.eks. skal afhente en præmie i en af vores lokale butikker.

 

Vi overlader desuden dine personoplysninger til vores databehandlere, når dette er en forudsætning for at opfylde formålene. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks. Vi forsøger at begrænse videregivelsen af data i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

 

Vi videregiver oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

12. Spørgsmål eller klager

Har du spørgsmål, kommentarer eller ønsker du at klage over konkurrencen eller vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.

 

Du kan herudover også indgive en klage over konkurrencen, herunder markedsføringen, til Forbrugerombudsmanden på https://www.forbrugerombudsmanden.dk/kontakt/spoergmaal-eller-klage/

 

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

 

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan f.eks. ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

 

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på vores kontaktinformationer ovenfor.

 

Dine rettigheder omfatter også følgende:

 

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
  • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
  • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
  • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.